klaver

Natuurbeheer


We genieten van onze omgeving, en vinden het dus heel belangrijk om goed voor die omgeving te zorgen. Wij zijn aangesloten bij de vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VANAde), onderdeel van de Coƶperatie de Groene Klaver. Wij zetten ons in voor natuurbeheer en helpen zo onder andere weidevogels en bijen.

Weidevogels


Het gaat goed met de weidevogels in de Waterloospolder, waar onze boerderij ligt. Dat komt onder andere doordat de boeren in deze polder, tussen Oud-Ade en Rijpwetering, de weidevogels beschermen door legselbeheer. Zo sporen we nesten op om er nestbeschermers omheen te plaatsen. Ook met maaien houden we rekening met de weidevogels. Sommige stukken land maaien we pas als de kuikens zijn uitgekomen en uitgevlogen.

Bijen


Bijen zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit en onmisbaar voor de bestuiving van ons voedsel. Voedsel dat groeit op ons land. Afgelopen jaren nam het aantal bijen sterk af. Daarom zorgen wij voor een omgeving die aantrekkelijk is voor bijen, met het groene linten bijenlandschap. Dat doen we door wilde bloemen te laten groeien in slootkanten, hoekjes van weilanden en plekjes op het erf. Zo leveren we een bijdrage aan het laten groeien van de bijenpopulatie.