klaver

Natuurbeheer


We genieten van onze omgeving, en vinden het dus heel belangrijk om goed voor die omgeving te zorgen. Wij zijn aangesloten bij de vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VANAde), onderdeel van de Coöperatie de Groene Klaver. Wij zetten ons in voor natuurbeheer en helpen zo onder andere weidevogels en bijen.

Weidevogels


Het gaat goed met de weidevogels in de Waterloospolder, waar onze boerderij ligt. Dat komt onder andere doordat de boeren in deze polder, tussen Oud-Ade en Rijpwetering, de weidevogels beschermen door legselbeheer. Zo sporen we nesten op om er nestbeschermers omheen te plaatsen. Ook met maaien houden we rekening met de weidevogels. Sommige stukken land maaien we pas als de kuikens zijn uitgekomen en uitgevlogen.

Bijen


Bijen zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit en onmisbaar voor de bestuiving van ons voedsel. Voedsel dat groeit op ons land. Afgelopen jaren nam het aantal bijen sterk af. Daarom zorgen wij voor een omgeving die aantrekkelijk is voor bijen, met het groene linten bijenlandschap. Dat doen we door wilde bloemen te laten groeien in slootkanten, hoekjes van weilanden en plekjes op het erf. Zo leveren we een bijdrage aan het laten groeien van de bijenpopulatie.

De Kerkuil

Kerkuilen zijn eenvoudig te herkennen aan de hartvormige sluier, een kring van witte veertjes in het gezicht die allen naar buiten wijzen. Ze worden 33 tot 39 cm groot. Muizen vormen het belangrijkste voedsel voor de kerkuil. In jaren met veel muizen leggen kerkuilen meer eieren dan gewoonlijk. Soms komen ze dan zelfs toe aan een tweede broedsel. Kerkuilen broeden hoofdzakelijk (ongeveer 90%) in nestkasten. Daarmee zijn deze uilen sterk afhankelijk van menselijke “goodwill”. Ook wij hebben al jaren een nestkast voor de kerkuil op de boerderij hangen en die wordt ook druk bezocht en bebroed. Sinds 2021 hebben we er een camera in gehangen en zo kunnen we ze nog beter bekijken en bestuderen.

Zo af en toe plaatsen wij hier mooie beelden zodat iedereen ervan mee kan genieten!

🦉Inspectie van de nestkast🦉
Verliefd stelletje
Augustus 2022🦉
Ook dit jaar is er weer een nestje kerkuilen geboren bij ons op het erf. Weleens waar wat later in het jaar dat we gewend zijn maar het zijn wederom weer 4 prachtige jongen. ( Foto 1-2)
 
Vanavond was het weer tijd om de uiltjes te ringen, meten en wegen door de vrijwilligers van de vogelwacht.
Anders dan andere keren hebben we nu ook de kans gehad om de vader en moeder van het nest te mogen ontmoeten. Doordat ze geringd zijn weten we nu dat het mannetje ( foto 3) is 3 jaar oud en geboren en geringd in Maasland. Het vrouwtje (foto 4-5-6)is 1 jaar oud en geboren en geringd in Zoeterwoude.
 
Het blijft toch nog steeds heel bijzonder!🦉